Многофамилна жилищна сграда

Многофамилните жилищни сгради са с РЗП от 1000 м2 до 7000 м2 и повече. При тях организацията е по-голяма и, разбира се, при по-голям обем от работа може да се направи отстъпка от цената на изграждането. Тук вече не става въпрос само за изграждане на инсталация на Вашия апартамент, а за всички общи нужди, гаражи и мазета. Апартаментите трябва да бъдат захранени от ГРТ, което се намира на партера с определеното сечение, изчислено от проектанта. Освен захранващия кабел, трябва да има и кабели за комуникации – например за домофон, интернет, телевизия и др. Щастливи сме от факта, че вдъхваме живот на много сгради и виждаме доволните лица на нашите клиенти.