Монтаж, ремонт и подмяна на електротабла

Ел. таблото е най-важното звено в електрическата инсталация . Освен автоматичните прекъсвачи, важна роля в таблото има и ДТЗ (дефектно токова защита). ДТЗ освен че предпазва Вашите ел. уреди, пази и Вашия живот. Друга важна част в таблата е катодният отводнител, който често се пренебрегва от клиентите. Една от причините да не се монтира във всички табла е, че няма Pe защитно жило или земя. Старите табла с винтови предпазители могат да се подменят с нови табла на ABB с автоматични прекъсвачи. При късо съединение няма да има нужда да подменяте предпазители, защото те са автоматични и е нужно само да ги приведете в работна позиция.

Монтаж на табло

Подвързване

Преместване на ГРТ Сграда