Мълниезащитни и заземителни инсталации

Мълниезащитата е много важна през пролетта и есента, когато валежите и гръмотевиците са по-често явление. Принципът на мълниезащитните системи се състои в това да се създаде една или повече предпочитани точки на попадение, използвайки нисък импеданс и проводими елементи. След това тези елементи отвеждат и разсейват тока от мълнията в земята. Тази съгласувана система позволява да се улови и разсее мълнията и като резултат защитава структурата, която трябва да бъде предпазена.

Съществуват различни системи за мълниезащита, които се използват, за да предпазят сградите от преки попадения на мълнии: Мълниеприемниковите пръти (франклинов тип), Мълниезащитна мрежа с форма на фарадеев кафез, Мълниезащитни въжета или хоризонтални проводници, Мълниеприемници с изпреварващо действие (МИД) . В България най-познат e обикновеният конвенционален прът, който осигурява един мълниезащитен радиус, еквивалентен на два пъти неговата височина (например един прът с височина 4 метра осигурява около 8 метра защитен радиус).

Конвенционалните системи за мълниезащита трябва да имат минимално по два токоотвода като мимимум и две заземителни огнища. Обикновено конвенционалната мълниезащита се прилага в сгради с малка площ или високи структури като кули, комини, резервоари, водни кули, телекомуникационни антени или кули.

Мълниеприемници с изпреварващо действие

Мълниеприемниците с изпреварващо действие са последни технически новости в областта на мълниезащитата и са устройства (мълниеприемни глави), в които са вградени технически средства, с които, когато мълнията тръгне по посока на Вашия дом, мълниеприемната глава получава електрически потенциал, по-висок от този на земната повърхност и прихваща мълнията по-далеч във въздуха още преди да е поразила дома Ви. По този начин мълниеприемникът с изпреварващо действие има много по-голяма защитна площ и предпазва, освен дома Ви, и прележащите към него двор, градина, парк, басейн и други околни площи.

Галерия