Проектиране, ремонт и изграждане на електроинсталации

Проектирането е най-важният процес в изграждането на една електроинсталация. Водещо при проектирането на Вашата инсталация е то да бъде съобразено с всички действащи към момента наредби.

електроуслуги

За Ваше улеснение можем да Ви предложим среща с нашия проектантски екип, който да Ви предложи оптимално разпределение на контактите, ключовете, лампите и слаботоковите комуникации. Всички знаем колко е неприятно да има разклонители навсякъде, а има и други важни подробности, които трябва да се вземат предвид. Проектът е важен също и за правилното разпределение на товара на токовите кръгове. В България е честа практика да се полагат кабели, които не отговарят на това и с течение на времето те прегарят и се стига до неприятният момент да се прави ремонт след ремонта.

Ремонтът в 50% от случаите се налага, заради надценени възможности или стари проекти, които не са съобразени спрямо консумацията на домакинството. Имаме богат професионален опит, така че с нас можете да разчитате, че ремонтът Ви ще бъде изпълнен надеждно и в кратки срокове. Важна част от него още на етап проектиране е да се избере и правилният вид проводник. Проектантският ни екип ще съобрази всичко необходимо, за да се спрем на точния вариант. Ако се полага турбозолна мазилка, видът кабел трябва да бъде ПВВ-МБ1 или ПВВ-Б1. СВТ или NYM се полага в гофре при гипсокартона .

Изграждането на новата инсталация се съобразява съгласно проекта. Безопасността винаги е на първо място, затова при изграждането се монтират Дефектно Токови Защити (ДТЗ). Те се грижат както за Вашата сигурност, така и за тази на електрическите уреди. За да бъдат тези защити ефективни, е нужно електроинсталацията Ви да е изпълнена трипроводно или петпроводно в зависимост от това дали ел. инсталацията е монофазна или трифазна. Всяка една сграда трябва да има изградена собствена заземителна инсталация и към нея да бъдат присъединени всички останали заземителни инсталации. Повече информация по темата можете да получите от наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии.