Прозвъняване на електроинсталация

Проверката на изправността на електроинсталацията е от съществено значение. Когато предприемате ремонт на Вашето жилище, е важно да разбере дали инсталацията Ви е изправна и където е необходимо – да осъществите нейната частична смяна. Ние препоръчваме цялостна смяна, но невинаги средствата стигат и за това. Важно е да се знае, че контактите трябва да бъдат заземени, но където няма трето жило е добре да се занулят. Същото се отнася и за осветителните тела. В нашата практика се оказва, че над 60% от случаите, в които сме били ангажирани да извършим ремонт по действащи електроинсталации, те не отговарят на нормативните уредби и в 80% от случаите са на ръба да предизвикат пожар или да причинят нещастен случай.

Ако имате съмнение в изправността на Вашата електрическа инсталация, свържете се с нас. Ние ще направим обстойна проверка и профилактика на инсталацията и при констатиране на проблем, ще предложим решение.

Тази дейност ще бъде извършена от специалист. Той ще направи следната проверка:

  • Проверка на изолацията на кабели, табла, състояние на връзки и присъединяване на кабелите към съоръжение, проверка на токовите кръгове и най-важното – дали сечението на кабелите отговаря на натоварването.

Ако констатираме несъответствие с нормите, ще Ви консултираме какво да предприемете. В нашата практика стигаме до извода, че в 80% от случаите трябва подмяна на ел. таблата и апаратурата, ако не отговарят на минималните норми за електробезопасността. Възможно е да се запазят външните кутии на ел. таблата и да се подмени само електроапаратурата, но ние препоръчваме смяна на старото табло с ново и други промени, които да приведат апаратурата в изправност и да гарантират сигурността Ви.

Не пропускайте да вземете оферта от нас, за да видите реалните ни предложения за Вашия конкретен случай