Цени

Посещение на електротехник 50 лв.
Констатиране на проблем 30 лв.
Ремонтът се договаря допълнително при цена, по-голяма от 300 лв., не се начислява такса посещение
Оглед на обект 30 лв.
Изготвяне на оферта 100 лв.
Смяна на електрическо табло цена по договаряне

* Офертата от 100 лева се приспада при подписване на договор за изграждане на електроинсталацията
* Прозвъняване на електроинсталация /договорка на място/
* За получаване на конкретна оферта е нужно да имате проект и количествена сметка, изработени от правоспособен проектант